• FUNDACJA
  • Ludzie Fundacji

Veterinary Foundation Team (PL)

Karolina Figiel

Prezes Fundacji, Lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii, od 2005r. lat zajmuje się prawem farmaceutycznym i weterynaryjnym. Współpomysłodawczyni projektu www.MOPSiK.org Veterinary Expeditions oraz Veterinary Foundation Poland. Od początku tworzenia projektu dba o jego zgodność z prawem, finansowanie oraz promocję. Prowadzi rozmowy i negocjacje w tym z OIE, FVE, VetPalata Kirgistan, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Kirgistanu.

Monika Piaskowska

Członek Zarządu

Przedsiębiorca i manager z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Społecznik, były wolontariusz Fundacji "Mam Marzenie". Aktywna działaczka na rzecz ochrony zwierząt.

Mariusz Urban

Członek Zarządu

Strażnik leśny - pracownik Lasów Państwowych, ornitolog, arborysta. Aktywnie działa na rzecz ochrony przyrody w regionie. Członek Komitetu Ochrony Orłów od 2006r. - prowadzi obrączkowanie i monitoring szponiastych, sów i bocianów. Sympatyk psów, posiada obecnie wyżła weimarskiego.

Daniel Jakub Figiel

Lekarz weterynarii

Od 2002r. praktykujący lekarz weterynarii, Specjalista Chorób Psów I Kotów. Współpomysłodawca i współtwórca projektu www.MOPSiK.org Veterinary Expeditions oraz Veterinary Foundation Poland. Odpowiedzialny za szkolenia dla kirgiskich lekarzy weterynarii. Inicjator stworzenia programu ograniczania populacji bezdomnych psów oraz zmniejszenia zachorowalności wśród ludzi na wściekliznę i echinokokozę w Kirgistanie.

Oksana Bublyk

Dr n. weterynaryjnych

Na początku swojej pracy związana z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Połtawie. W Polsce mieszka od kilku lat. Nostryfikowała swój dyplom, posiada pełne prawo wykonywania zawodu w Polsce. W Fundacji odpowiedzialna głównie za tłumaczenia oraz kontakty międzynarodowe. Koordynatorka działań Fundacji na Ukrainie (współpraca w trakcie negocjacji).

Robert Szymański

IT, Media, MOPSiK

Z zawodu programista. Po godzinach wielki miłośnik zwierząt. Od 6 lat wolontariusz oraz członek zarządu w Fundacji ANACONDA, koordynator programu www.MOPSiK.org. Uczestnik Veterinary Expeditions Kyrgyzstan 2018. Od początku opiekuje się stroną internetową oraz fanpage'em projektu Veterinary Expedition, a następnie Veterinary Foundation.

Jarosław Pacoń

KONSULTACJA MERYTORYCZNA

Adiunkt, dr Jarosław Pacoń jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Pracę na uczelni rozpoczął 1.06.1988r. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych nadany przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskał w 1993 roku na podstawie rozprawy pt.: Pasożyty muflonów, jeleni i saren z terenu Dolnego Śląska. Tematyka prowadzonych badań dotyczy chorób pasożytniczych zwierząt domowych i łownych. Zainteresowania naukowe obejmują również parazytozy zwierząt egzotycznych, głównie gadów. Jest członkiem PTNW, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymał nagrody zespołowe I i II stopnia J M Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach 1993 – 2017. Dr J. Pacoń prowadzi ćwiczenia i wykłady dla studentów I i III roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z przedmiotu Biologia oraz Parazytologia i Inwazjologia. Uczestniczył w zajęciach szkoleniowych (wykłady i zajęcia laboratoryjne) dla studentów z Kół Naukowych. Sprawował wielokrotnie opiekę nad pracami studenckich kół naukowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, a studenci pracujący pod jego kierunkiem kilkakrotnie zdobywali wyróżnienia na Sejmikach Studenckich Kół Naukowych.

NASZE ZBIÓRKI