• PROJEKTY
  • Wioska edukacyjna

Projekt wioski edukacyjnej

Naszym marzeniem jest zorganizowanie w przyszłości wioski edukacyjnej - miejsca, w którym od wiosny do jesieni będą mogły się odbywać szkolenia dla lekarzy weterynarii i spotkania edukacyjne z lokalną społecznością. Miejsca, w którym będą prowadzone sterylizacjie i kastracje zwierząt.

Docelowo, miasteczko ma funkcjonować od wiosny do jesieni, a szkolenia w późniejszym etapie mają być prowadzone przez kirgiskich lekarzy weterynarii, którzy zostaną odpowiednio do tego przygotowani. Po pierwszej fazie rozruchowej, Fundacja ma pełnić funkcję jedynie wspierającą.

Projekt wioski edukacyjnej

NASZE ZBIÓRKI