• PROJEKTY
  • UKRAINA

UKRAINA

W dniach 27 listopada – 1 grudnia 2019, na zaproszenie Pana Сергей Кулинич Dziekana Wydziału Weterynarii Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej (Полтавська державна аграрна академія (ПДАА)) przeprowadzimy wykłady oraz szkolenia z zakresu sterylizacji i kastracji psów i kotów dla lekarzy weterynarii oraz studentów.