• FOUNDATION
  • Team

Veterinary Foundation Team (EN)

Karolina Figiel

President of the Foundation, Veterinarian

Veterinarian, since 2005 she has been dealing with pharmaceutical and veterinary law. Co-originator of the project www.MOPSiK.org Veterinary Expeditions and Veterinary Foundation Poland. Since the beginning of the project she has been taking care of its compliance with the law, financing and promotional activities. She conducts talks and negotiations, including with OIE, FVE, VetPalata Kyrgyzstan, representatives of the Ministry of Agriculture of Kyrgyzstan.

Monika Piaskowska

Member of the Board

Entrepreneur and manager with over 20 years of experience in strategic management. A graduate of the University of Szczecin. Social worker, former volunteer of the "Mam Marzenie" Foundation [Foundation “I have a dream”]. Activist for animal protection.

Mariusz Urban

Member of the Board

A forest ranger - an employee of the State Forests, ornithologist, arborist. He actively works for the protection of nature in the region. Member of the Eagle Protection Committee since 2006. - conducts ringing and monitoring of the falconiformes, owls and storks. Dog fan, he currently owns a Weimaraner.

Daniel Figiel

Veterinarian

Since 2002 a veterinary practitioner, Dog and Cat Disease Specialist. Co-originator and co-founder of the project www.MOPSiK.org Veterinary Expeditions and Veterinary Foundation Poland. Responsible for trainings for Kyrgyz veterinarians. Initiator of the program aimed at reducing the population of stray dogs and the incidence of rabies and echinococcosis among people in Kyrgyzstan.

Robert Szymański

IT, Media, MOPSiK

A programmer by profession. After hours a great animal lover. For 6 years a volunteer and a member of the board of the ANACONDA Foundation, coordinator of the www.MOPSiK.org programme. From the very beginning he has been taking care of the website and fanpage of the Veterinary Expedition project, and then Veterinary Foundation.

Oksana Bublyk

DVM

At the beginning of her professional career she collaborated with the Faculty of Veterinary Medicine at the University of Poltava. She has been living in Poland for several years. She has had her diploma recognised and has the full right to practice her profession in Poland. In the Foundation she is mainly responsible for translations and international contacts. She is the coordinator of the Foundation's activities in Ukraine (a cooperation is being negotiated).

Jarosław Pacoń

KONSULTACJA MERYTORYCZNA

Adiunkt, dr Jarosław Pacoń jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Pracę na uczelni rozpoczął 1.06.1988r. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych nadany przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu uzyskał w 1993 roku na podstawie rozprawy pt.: Pasożyty muflonów, jeleni i saren z terenu Dolnego Śląska. Tematyka prowadzonych badań dotyczy chorób pasożytniczych zwierząt domowych i łownych. Zainteresowania naukowe obejmują również parazytozy zwierząt egzotycznych, głównie gadów. Jest członkiem PTNW, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymał nagrody zespołowe I i II stopnia J M Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach 1993 – 2017. Dr J. Pacoń prowadzi ćwiczenia i wykłady dla studentów I i III roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z przedmiotu Biologia oraz Parazytologia i Inwazjologia. Uczestniczył w zajęciach szkoleniowych (wykłady i zajęcia laboratoryjne) dla studentów z Kół Naukowych. Sprawował wielokrotnie opiekę nad pracami studenckich kół naukowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, a studenci pracujący pod jego kierunkiem kilkakrotnie zdobywali wyróżnienia na Sejmikach Studenckich Kół Naukowych.

OUR FUNDRAISING